Hoppa till huvudinnehåll
3/16
Avsnitt 3 av 16
Nycklar i dörr

När du ska arbeta i lägenheter som är vakanta kvitterar du ut nycklar på vårt Botorg som ligger på S:t Persgatan 78−80.
Vid arbeten där huvudnyckel krävs kvitterar du ut nycklar på Boteknik på Importgatan 36.
All kvittering av nycklar sker mot uppvisande av legitimation. Tänk på att vi inte lånar ut några nycklar via våra områdeskontor.
Innan du använder huvudnyckel måste du försäkra dig om att hyresgästen har godkänt detta. Tänk på att hantera nyckeln som en värdehandling. Den ska förvaras på ett säkert och betryggande sätt, den får inte märkas med namn eller adress och du måste genast meddela Hyresbostäder om nyckeln kommer bort.
Huvudnyckeln ska alltid lämnas tillbaka efter arbetsdagens slut, även om arbetet inte är slutfört.
Tänk på att aldrig lämna en lägenhetsdörr olåst, inte ens när du befinner dig i lägenheten. På så sätt minskar du risken för att någon obehörig kommer in.